Bestel
uw
kaarten

De Nederlandsche Tafelronde is een vereniging van alle landelijk aangesloten
Ronde Tafel service clubs, en omvat momenteel 197 tafels. Er zijn ook
Round Tables in de meeste Europese landen, alsook in Azië, Afrika, Noord en
Zuid Amerika en Oceanië. Het is een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert,
uitwisseling van kennis, ervaring en meningen stimuleert om zo bij te dragen aan de
ontwikkeling en ontplooiing van haar leden.

 

Voor meer informatie over Ronde Tafel 179 kunt u een kijkje nemen op onze site: www.rt179.nl